..

Sisyrinchium

     
Sisyrinchium bellum
Sisyrinchium bermudianum
Sisyrinchium brachypus
Sisyrinchium striatum

..

Soldanella

 
Soldanella alpina
Soldanella pindicola var dimoniei

.

Stachys

   
Stachys corsica
 
Stachys glutinosa
 
Stachys officinalis

..

Spergularia

Spergularia rupicola

..

Sternbergia

Sternbergia lutea

..

Stipa

Stipa tenuifolia

..

Symphytum

     
Symphytum asperum
Symphytum 'Langthorn Pink'
Symphytum officinale 'Purpureum'
Symphytum officinale 'Roseum'

 

Tanacetum (suite)

 

 

 

xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x