..

Saxifraga

   
Saxifraga aizoides
Saxifraga aretioides
Saxifraga burseriana 'Crenata'

..

   
Saxifraga burseriana 'Seissera'
Saxifraga caesia
Saxifraga cebennensis

..

   
Saxifraga cochlearis
Saxifraga cochlearis 'Minor'
Saxifraga cochlearis 'Probynii'

..

   
Saxifraga conifera
Saxifraga cortusifolia var fortunei
Saxifraga cotyledon var pyramidalis

..

   
Saxifraga exarata
 
Saxifraga exarata ssp moschata
 
Saxifraga federici-augusti

..

   
Saxifraga federici-augusti ssp grisebachii
 
Saxifraga federici-augusti ssp grisebachii 'Wisley'
 

 

Saxifraga (suite)

 

 

 

xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x